Czy i w jakim stopniu ludzie wpływają na globalne ocieplenie.

1 0

Czy i w jakim stopniu ludzie wpływają na globalne ocieplenie.

Zdjęcie okładki – Kevin M. Gill on Foter.com

Globalne ocieplenie, czyli zagrożenie, które może spowodować ogromne zmiany w sposobie funkcjonowania społeczeństw na kuli ziemskiej, często podlega negacji przez różne środowiska zaprzeczające konsensusowi naukowemu dotyczącemu wpływowi ludzkości na globalne ocieplenie, czy rzadziej zaprzeczające istnieniu takiego zjawiska w ogóle. Oczywiście postawy sceptyczne są podstawą świata naukowego i powinien się on na nich opierać, jednakże często brak zgody ze zdaniem większości naukowców wynika z braku wiedzy, którą postaramy uzupełnić dzisiaj, bazując na naukowo potwierdzonych danych.

Bardzo często możemy spotkać się z opinią, że naukowcy nie są do końca zgodni z tym, czy ludzkość wpływa na globalne ocieplenie. Oczywiście istnieją jednostki, które zaprzeczają takiej ingerencji, jednak jak podaje NASA aż 97% badających zgadza się, że nasza populacja jest odpowiedzialna za zjawisko globalnego ocieplenia. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest emisja ogromnych ilości dwutlenku węgla (CO2) oraz metanu do atmosfery za sprawą między innimi spalania węgla, czy różnego rodzaju paliw kopalnych. Negatywny wpływ mają również wycinki drzew, które pochłaniają dwutlenek węgla z atmosfery. Wycinka powoduje utratę tego efektu, a węgiel zmagazynowany w drzewach uwalniany jest do atmosfery powodując efekt cieplarniany, czyli zjawisko podwyższenia temperatury planety.

Często powielanym mitem dotyczącym emisji dwutlenku węgla przez ludzkość jest twierdzenie, iż wulkany emitują znacznie większe ilości CO2 niż ludzie. Nie jest to prawdą, gdyż wulkany rocznie odpowiadają za emisję około 0.3 miliarda ton CO2 do atmosfery, natomiast ludzie za 36 miliardów ton.

Następstwem wzrostu temperatur na kuli ziemskiej może być zniknięcie lodowców i lądolodów. Wbrew niektórym opiniom nie można tego zjawiska porównać do topnienia kostki lodu w szklance pełnej wody. Należy uwzględnić fakt, że większa temperatura wpłynie na gęstość cieczy, co przełoży się na wzrost poziomu wód. Będzie to oczywiście wzrost nieznaczny. Poważnym zagrożeniem natomiast może być zsunięcie się fragmentu lodowca lub lądolodu do wody. To zjawisko spowoduje już podniesienie się poziomu cieczy. Stopnienie wszystkich ziemskich lodowców i lądolodów spowoduje wzrost poziomu wód o około 70 metrów. Co będzie ogromnym zagrożeniem dla nadmorskich miejscowości.

Jak duży jest zatem wpływ człowieka na postęp globalnego ocieplenia? Od początków ery industrializacji (druga połowa 18 wieku), do 2019 roku poziom dwutlenku węgla w atmosferze wzrósł o około 48%. W obecnym tempie wzrostu, w roku 2100 wartość ta będzie już ponad 2 razy większa niż w 18 wieku. Można więc śmiało stwierdzić, że rozwój przemysłowy w sposób znaczny przyczynił się do globalnego ocieplenia i w przypadku braku odpowiednich modernizacji może być katastrofalny w swoich skutkach.

Spalanie paliw kopalnych to oczywiście tylko jedna z wielu przyczyn emisji przez człowieka znacznych ilości CO2 i metanu do atmosfery. Ogromny wkład posiadają również branże rolnictwa oraz transportu. Według FAO samo wylesianie jest odpowiedzialne za emisje około 2.4 miliarda ton CO2 rocznie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook