Za jazdę hulajnogą możesz dostać nawet 500 zł mandatu. Zdradzamy ile ich zostało wystawione w Warszawie

3 0

Za jazdę hulajnogą możesz dostać nawet 500 zł mandatu.
Zdradzamy ile ich zostało wystawione w Warszawie

Straż miejska i gminna od 1 września mogą nakładać kary grzywny dla rowerzystów i użytkowników hulajnóg.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które weszło w życie 30 sierpnia 2021 roku. Wprowadza ono do kodeksu nowy artykuł 86a w brzemieniu: „Kto, kierując rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego (UTO) albo poruszając się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na chodniku lub drodze dla pieszych, nie porusza się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego lub nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu, podlega karze grzywny albo karze nagany”.
 

W związku z nowymi uprawnieniami, zwróciłem się do Straży Miejskiej m.st. Warszawy z pytaniami:
Czy w obecnej chwili zostały w związku z tym na terenie Warszawy nałożone na kierujących ww. pojazdami mandaty?

-Dzień dobry,
od początku września strażnicy kontrolują sposób poruszania się osób korzystających z hulajnóg elektrycznych. Z obserwacji funkcjonariuszy wynika, że znaczna liczba tych uczestników ruchu drogowego zaczęła korzystać z dróg lub ścieżek dla rowerów, a wobec osób, które poruszają się hulajnogami po chodnikach są podejmowane interwencje.
– Od 1 do 6 września br. strażnicy nałożyli 12 mandatów karnych za naruszenie art. 86a Kodeksu wykroczeń. Podjęli także szereg działań dyscyplinujących użytkowników hulajnóg. Oprócz rozmów ostrzegawczych strażnicy pouczyli 13 osób.

– Chcemy zaznaczyć, że strażnicy podejmują także inne działania w zakresie kontroli ruchu drogowego rowerów urządzeń transportu osobistego oraz urządzeń wspomagających ruch.  Od 20 maja w wyniku podjętych interwencji nałożyli w tym zakresie 30 mandatów karnych. Zastosowali 132 środki oddziaływania w postaci poleceń, ostrzeżeń i pouczeń. Ponadto sporządzili 2 wnioski do sądu o ukaranie.

foto: mg/pdknews

Wykroczenia i taryfikator :
– 200 zł – za korzystanie podczas jazdy z telefonu
– 100 zł – przewożenie innej osoby lub ładunku
– 300-500 zł – za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka
– 100 zł – przejeżdżanie wzdłuż przejścia dla pieszych
– do 500 zł – poruszanie się po chodniku szybciej niż pieszy czy nie ustąpi mu pierwszeństwa
i tu mam pytanie- jakie jest najczęstsze z tych wykroczeń i ilość nałożonych mandatów ?

– Najczęściej popełnianym przewinieniem przez ww. użytkowników dróg jest jazda po przejściach dla pieszych. W tym zakresie strażnicy nałożyli 10 mandatów karnych oraz zastosowali 56 środków oddziaływania w postaci pouczenia upomnienia lub ostrzeżenia.

Najwięcej interwencji podjęto na terenie Śródmieścia.

Ile wykroczeń w tym kontekście zostało zarejestrowanych na Bulwarach Wiślanych? Jedno z najpopularniejszych miejsc warszawiaków, gdzie ruch jest wspólny dla pieszych i rowerzystów a także posiadaczy hulajnóg.

– Bulwary wiślane są kontrolowane przez strażników, którzy w chwili ujawnienia wykroczenia podejmują interwencje wobec osób poruszających się rowerami lub hulajnogami. W wyniku podjętych interwencji strażnicy nałożyli 3 mandaty karne oraz pouczyli lub upomnieli 32 osoby, które naruszyły obowiązujące prawo.

źródło: pdknews

Foto:mg/pdknews

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Facebook